top of page
Colofon

Naam stichting: TEXEL PLASTIC VRIJ

KvK nummer: 75558696 dd. 9 augustus 2019

RSIN/Fiscaal nummer: 8603 23 390

Triodos Bank: NL38 TRIO 0788 7677 55

ANBI Status: per 1 januari 2020

 

Contact gegevens:

Postadres: Schoudieck 57, 1791WE, Den Burg

Telefoonnummer: +31 (0)631955025

E-mail adres : info@texelplasticvrij.nl

 

Doelstelling:

 1. Het verbruik van plastic te verminderen in de Gemeente Texel

 2. Het bewust maken van inwoners en gasten in de Gemeente Texel van de hoeveelheid plastic die er wordt gebruikt.

 3. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 

Beleidsplan:

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het onder de aandacht van het publiek brengen van de noodzaak

 2. Het geven van educatieve lessen

 3. Door in gesprek te gaan met de diverse instanties en samen met hen oplossingen zoeken

 4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

 

Functies en namen van de drie bestuurders, die evenveel stemrecht hebben:

Voorzitter: R. Bisschop

Secretaris: L. de Waal

Penningmeester: H.J. Griffioen

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

 1. Het geven van masterclasses, waarbij certificaten worden uitgedeeld.

 2. Het organiseren van strand-opruim acties

 3. Het inventariseren van plastic-containers op het eiland en het adviseren van de dienst gemeentewerken Texel.

 4. Het voorbereiden van het geven van informatie op de Texelse scholen.

 5. Het benaderen van instanties en bedrijven om te komen tot samenwerking, te weten Gemeente Texel, Wereld Natuurfonds, sociale werkplaats “De Bolder”, Supermarkten, strandexploitanten.

 

Financiële verantwoording:

Alle tot nu toe gemaakte kosten zijn gedragen door de leden van het bestuur.

Te  weten, stichtingskosten: Notaris, KvK. , informatieborden en drukwerk gebruikt bij de Masterclasses, kosten van internet, web-site, bankkosten etc.

ANBI ALGEMEEN

 

logo-bejaardentegenplastic_edited.png
bottom of page